Pınar Gürer

PinarGurer 1

Pınar Gürer

İletişim Direktörü

15 yıla yakındır ulusal ve uluslararası sivil toplumun çeşitli alanlarında proje/program yöneticiliği ve takım liderliği yapmıştır. YADA (Yaşama Dair Vakıf) YK Başkanlığı, Aktif Yaşam Derneği Direktörlüğü  ve TEAM Proje/Program Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Çok paydaşlı projelerin tasarım, yazım ve izleme süreçlerini yönetmiş, paydaş iletişimi, katılım modelleri, etki odaklı tasarım ve iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve hibe programı tasarımı ve iletişimi konularında çalışmalar yapmış, uluslararası konferansların yürütücülüğünü üstlenmiş ve birçok alanda yayınlar, raporlar, rehberler hazırlamıştır.