Nitelikli, Eşit ve Adil Bir Eğitim Sistemi

Toplum eğitime geçer not vermiyor, eğitim sistemine güvenmiyor. Eğitim, toplumsal sorunlar sıralamasında -ekonomi, hukuk ve kadın sorunlarından sonra- dördüncü sırada yer alıyor. %83 son 10 yılda eğitimde olumlu bir değişim görmediğini ifade ediyor, kaygı duyuyor. Bu veriler nitelik ve eşitlik bağlamında eğitimi incelediğimiz “Nitelikli, Eşit ve Adil Bir Eğitim Sistemi, Temel Prensipler” raporumuzun saha araştırmasından.

Katılımcılık, çoğulculuk ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda geniş bir tartışma ve müzakere ortamında hazırlanan bu rapor, eğitim reformu üzerine düşünmeyi, tartışma zemini oluşturmayı, müzakere masasının kurulmasını teşvik etmeyi, olası bir reformun temel prensiplerini ve çerçevesini ortaya koymayı amaçlıyor. Raporda ele alınan başlıklar, nitelikli, eşit ve adil bir eğitim sistemine giden yolda günümüzün siyasi aktörlerine, karar alma süreçlerine ve kanaat dünyasındaki tartışmalara katkıda bulunmayı hedefliyor.