TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜYEN LAKİN KALKINDIRMAYAN SERÜVENİ

REFORM ENSTİTÜSÜ

Hakkımızda

Türkiye, ikinci yüzyılına güçlü, etkin, demokratik bir devlet; huzurlu, müreffeh, özgüvenli bir toplum olma arayışıyla  giriyor. Toplum adalet, demokrasi ve refah talep ediyor. Geride bıraktığımız yüzyılın rasyonel değerlendirmeleri ışığında geleceğe dair bir vizyonun inşasına, bu yaklaşımın geliştirilmesi için de ortak toplumsal zemin, entelektüel ve siyasal müzakere atmosferine ihtiyaç duyuyor. Türkiye’nin önceliklisorunlarının aşılması tüm yurttaşlar için ortak bir demokratik geleceğin inşa edilmesiyle, müzakere ve diyalog odaklı politikalarla mümkün.

Reform Enstitüsü, Türkiye’nin demokrasisini kurumsallaştıracak ve güçlendirecek, sürdürülebilir kalkınma dönüşümünü sağlayacak, adil ve eşit yurttaşlık anlayışını merkeze alacak reformların gerçekleşmesine katkı sağlamak için yola çıktı. Enstitü, Türkiye toplumunun ve kanaat dünyasının kimlik, inanç, kültür ve sınıfsal çeşitliliğini gözeterek ve çalışmalarına dahil ederek, demokratik siyasetin ve ortak çıkış yollarının inşasına destek veriyor. Bu vizyonla; Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının tespitine yönelik araştırmalar gerçekleştiriyor, sorunların aşılması ve tahribatın onarılmasına katkıda bulanabilecek politika önerileri geliştiriyor. Ürettiği bilgi ve çözüm önerileri ışığında danışmanlık hizmeti veriyor.