Eğitime Ayrılan Kaynak

24/03/2022 Reform Enstitüsü

Eğitime ayrılan kaynaklar eşit ve adil dağıtılmıyor, dezavantajlıların eğitim eşitsizliğini daha da derinleştiriyor.

Okullaşma

24/03/2022 Reform Enstitüsü

Okullaşma oranları artsa da kız çocuklarının dezavantajlılığı devam ediyor, birçok kademede okullaşma tam anlamıyla gerçekleşmiyor, özellikle ...

Eğitime Erişim

22/03/2022 Reform Enstitüsü

Alınan her kesitte eğitim uçurumu var. Kamu harcamaları adil dağıtılmıyor. Çocuklar nitelikli eğitime “bütçeleri kadar” erişebiliyor.

Eğitimde Nitelik ve Kazanımlar

21/03/2022 Reform Enstitüsü

Eğitimdeki eşitsizlik, kalite ve nitelik sorunu, kazanımlarda da kendini gösteriyor. Öğrenme yoksulluğu giderek artıyor. Ulusal ve ...