Eğitimde Nitelik ve Kazanımlar

Reform Enstitüsü - İnfografikler: Eğitimde Nitelik ve Kazanımlar

Eğitimdeki eşitsizlik, kalite ve nitelik sorunu, kazanımlarda da kendini gösteriyor. Öğrenme yoksulluğu giderek artıyor. Ulusal ve uluslararası ölçümler temel eğitimi bitirmiş, yani 15 yaşına gelmiş çocuklarımızın neredeyse yarısının, okuduğunu anlama, matematik okuryazarlığı ve bilimsel okuryazarlık gibi temel becerileri edinemeden liseye geçtiğini gösteriyor.