Demokrasi

Reform Enstitüsü, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sunmak, ve demokratik bir değişim ve toplumsal diyalog kanalları oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Türkiye demokrasisini güçlü bir konuma getirme ve geleceğe hazırlama hedefiyle çeşitli saha araştırmaları, küresel eğilimler analizleri ve katılımcı etkinlikler gerçekleştiriyor. Ulusal ve uluslararası uzmanlarla doğrudan politika yapıcılara yönelik hazırlanmış reform içerikleri geliştiriyor. Yakın dönemde çalışılmayı önceliklendirdiği alanlar arasında, Türkiye’nin öncelikli demokrasi meseleleri olan Medya Reformu, Sivil Toplum Reformu ve Siyasi Partiler Reformu yer alıyor.