Sosyal Politika

Reform Enstitüsü sosyal adalet ve sosyal politika alanında Türkiye’nin içeride ve küreselde bulunduğu konumunu güçlendirici disiplinlerarası çalışmalar yürütüyor. Sosyal politikanın ekonomi, özgürlük, toplumsal yapı ve yönetici kurumlar ile olan ilişkisini de ele alan bir yaklaşımla faaliyetler gerçekleştiriyor. Kalıcı ve artan eşitsizliklere çözüm üretecek politikalar geliştirme hedefiyle, dünyadaki refah rejimlerini ve refah analizlerini çalışmalarına dahil ederek doğru müdahale araçları ve reform önerileri oluşturuyor.