Dış Politika

Dünya sahnesindeki son gelişmeler, Türkiye’nin değişen dünya düzeninde dış ilişkilerini makul bir denge içinde yönetme ihtiyacını ve bölgedeki refah ve barışa katkıdaki önemini ortaya koyuyor. Türkiye’yi çevreleyen bölgesel sorunlar, yeni uluslararası güç dengelerinin yarattığı dönüşümler ve Türkiye’nin AB sürecinin kesintiye uğraması ile değişen dış politika alanında da bir reform dönemi tasarlamak ve uygulamak gerektiğine inanıyor. Reform Enstitüsü, bu vizyona katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte dış politikada yapıcı ve aktif politika seçenekleri geliştiriyor.