Türkiye Eğitim Araştırması: Algı ve Beklentiler

“Türkiye Eğitim Araştırması”, toplumun eğitime dair görüş ve tutumlarını değerlendiriyor. Türkiye’nin öncelikli sorunları arasında eğitimin yeri, hükümetin eğitim performansı, eğitimde eşitlik ve kalite, eğitim sistemine dair öncelikli sorunlar ve eğitimin kazanımları konularında toplumun algı ve beklentilerini resmetmeyi hedefliyor.