Projects

New Project 13

Demokrasi

Reform Enstütüsü, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sunmak, ve demokratik bir değişim ve toplumsal diyalog kanalları oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Türkiye demokrasisini...

New Project 10

Ekonomi

Reform Enstitüsü sürdürülebilir, dayanıklı, kapsayıcı ve özgün bir kalkınma programı oluşturma sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye’nin temel sorunlarına finansal göstergeler ve...

New Project 11

Sosyal Politika

Reform Enstitüsü sosyal adalet ve sosyal politika alanında Türkiye’nin içeride ve küreselde bulunduğu konumunu güçlendirici disiplinlerarası çalışmalar yürütüyor. Sosyal politikanın ekonomi,...

New Project 12

Dış Politika

Dünya sahnesindeki son gelişmeler, Türkiye’nin değişen dünya düzeninde dış ilişkilerini makul bir denge içinde yönetme ihtiyacını ve bölgedeki refah ve barışa...