Emine Uçak

Eminefoto

Emine Uçak

Sosyal Politika Programı Direktörü

Emine Uçak Erdoğan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde kültürel incelemeler alanında tamamladı. Gazeteciliğin yanı sıra insan hakları ve demokratikleşme alanı başta olmak üzere farklı platform, inisiyatif ve STK’larda çalışmalar yürüttü. Sivil Sayfalar’ın bağımsız medya platformu olma çalışmalarına katkı sundu, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Göç, eşitsizlikler, ayrımcılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet alanında araştırmalarda yer alan Emine Uçak Erdoğan’ın yayınlanmış dört kitabı bulunuyor.