Ramazan Tezcan

Ramazan Tezcan 1

Ramazan Tezcan

Ekonomi Programı Direktörü

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi (lisans) ve Boston Üniversitesi Aktüeryal Bilimler (lisansüstü) mezunudur.

İş hayatına 1992 yılında Hazine Müsteşarlığında başlamış ve bu kurumda; ekonomik araştırmalar, kamu maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri, enerji, ulaştırma, telekomünikasyon, tarım, sosyal güvenlik alanlarında görevler almıştır.

2008 yılında özel sektörde telekomünikasyon alanında çalışmaya başlamıştır.

2019 yılından bu yana muhtelif çatılar altında ekonomi politikaları çalışmaları yürütmektedir.